Ligeløbstrappe
Trappe
IMG_6607

Trapper

Forskellige tagniveauer er en stor udfordring for mange virksomheder. Typisk løses dette med mere eller mindre interimistiske stigeløsninger, som i mange tilfælde hverken opfylder det reelle behov, eller gældende lovgivning.

For at løse behovet for adgange mellem tagflader, anbefaler vi tit ligeløbstrapper. Ligeløbs- tapper give en optimal sikkerhed når man færdes mellem bygninger. Trapperne leveres på mål, ud fra en målfast tegning vi har udarbejdet til kunden, inden bestilling. Vores trapper er udført i aluminium samt med skridsikre trin.

Trapperne leveres udsamlet, for at holde vægten nede, hvilket gør det nemmere at få trapperne op på plads. De monteres typisk i tagkronen, og har fødder inc. en stålplade, for at undgå unødig slitage på tagpap. Hvis det ønskes kan fødderne også fastgøres i tagkonstruktionen, eller hvis det ikke er muligt at fastgøre trappen ved tagkronen.