Praktisk brug af stiger

Arbejdstilsynets regler for brug af stiger

Som bruger af stiger, er der opstillet en række krav. Disse krav skal beskytte brugeren med hensyn til sikkerhed og ergonomi. Som udgangspunkt, skelner vi mellem brug af transportable og faste stiger, som adgang til maskiner og bygninger. De 2 væsentligste vejledninger finder du her:

https://at.dk/regler/at-vejledninger/brug-transportable-stiger-b-3-1-1/
https://at.dk/regler/at-vejledninger/maskiner-maskinanlaeg-b-1-3/

Endvidere findes der en række faktaark og branchevejledninger omkring sikker brug af stiger. Alle disse kan findes på Arbejdstilsynets hjemmeside www.at.dk. Som leverandør af stiger er det vigtigt for os, at  vores stiger og platforme lever op til disse krav, men lige så vigtigt er den rådgivning, vi giver til vores kunder. Derfor har vi her listet nogle af kravene, samt vores egne anbefalinger til, hvorledes de kan efterleves.

Stigens stand og eftersyn

En stige må ikke have defekter. Inden den tages i brug, skal man sikre sig, den fungerer efter de pågældende forskrifter, som producenten har defineret. På samme måde, skal man sikre sig, stigen kun bruges i henhold til producentens anvisninger. F.eks. før brug af kombistiger, er det vigtigt at læse piktogrammerne, for at undgå uhensigtsmæssigt brug.

Det er en god rutine at kigge stigen efter inden brug. Stigens vanger skal være intakte, uden buler og brud. Trin skal ligeledes være intakte og uden buler. Stigen skal kunne stå jævnt på 2 fødder eller en stigefod. Denne stigefod skal passe til stigen, defineret af producenten.

Låseanordninger og sikkerhedskæder skal være intakte og funktionelle. Ligeledes skal hængsler fungere og må ikke muliggøre stigen kan bruges uhensigtsmæssigt.

Stiger skal, som meget andet sikkerhedsudstyr, gennemgå en årlig kontrol, hvor stigen efterses af en sagkyndig person. Dette omfatter også tilbehør til stigen.

Stigens længde

Ved transportable stiger gælder, at arbejde udført fra en stige, ikke må udføres i større højde end 5 meter, målt fra grundniveau og til sidste trin man står på. Dog med nogle undtagelser, som vurderes ud fra opgaven der udføres. Er stigen over 5 meter, skal der være en fodmand, med mindre stigen er fastgjort, f.eks med en stigeholder.

Bruges en transportabel stige som adgangsvej, skal denne mindst placeres 1 meter over adgangsstedet. Forefindes der en faststige, gælder det, at er stigen over 3 meter, skal denne være forsynet med rygbøjler. En faststige har ingen maksimalhøjde, men der skal for hver 6. meter være en hvileplatform. Denne afstand kan dog variere, baseret på frekvensen af brug eller hvis stigen har et faldsikringssystem monteret, der sikrer brugeren mod fald.

Daglig brug

En stige kan have flere funktioner. Den kan bruges som midlertidig adgangsvej, lette reparationer, inspektion i højden eller montage. Ens for alle er, at stigen kun må bruges kortvarigt. Det vil sige maksimal 30 minutter ad gangen, medmindre der skiftes mellem at arbejde fra en stige, et fast plan eller stillads. Igennem en arbejdsdag bør en stige ikke bruges mere end 1/3 af tiden, og man bør altid overveje andre løsninger, såsom stillads, lifte eller en anden arbejdsplatform.

Husk inden du går igang

  • Stigen skal passe til opgaven. Det er ikke tilladt at modificere eller laske stiger sammen for at opnå en anden grundlæggende funktionalitet

  • Du skal bruge egnet fodtøj, der sidder fast på foden og har en blød og skridsikker sål 

  • Du må maksimal stå/arbejde fra det 3. øverste trin og, undtaget godkendte wienerstiger, må der kun være en bruger på stigen

  • Værktøj, der bruges fra en stige, skal være lette og skal kunne betjenes med én hånd

  • Hældningen på en opstillet stige, skal være korrekt. Normalt 75 grader. Dette gælder for enkeltstiger, skyde- og rullestiger  

  • Efterse stigen inden brug. Styrken i stigen afhænger af dens konstruktion og er trin eller vanger svækket, kan det få fatale konsekvenser

FØLG OS PÅ

Social media

FACEBOOK

LINKEDIN